برایم بخوان محمّد
می‌خواهم برگردم
از درّه سرازیر شوم
روبه‌رویم مزرعه‌ی گندم باشد
درختان زردآلو
و گل‌های خشخاش
پیرمرد شاهنامه بخواند
زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد
و ما خیره به شعله...

_بس کن
این قصه کسی را به خواب هم نمی‌برد
باید جایی تفنگی سرفه کند
پایی پژمرده شود
مزرعه‌‌ای بسوزد
و ما شبانه بگریزیم
از "برغص" تا " قندهار"
از" کویته" تا "مشهد".
برایم بخوان محمّد
...
#الیاس_علوی

اپیزود چهل و دوم دیالوگ باکس به ترتیب از فیلم های: جشن دلتنگی، عصر یخبندان، پل خواب و طعم گیلاس ساخته شده است.

اطلاعات اپیزود به ترتیب ورود:
موسیقی Emry Thomas - Angel
موسیقی Peter Cavallo - Not Me Anymore
متن و خوانش: احمد شاملو
موسیقی: احمد عاشودپور
متن و خوانش: احمدرضا احمدی
آواز: کیارش خداشناس
موسیقی Evoli - Tiltshift
موسیقی: رضا یزدانی
موسیقی: حیدو هدایتی (مُنگِه)
موسیقی: فرمان فتحعلیان - صلح ابدی
موسیقی Kai Engel - Cutrains Are Here
متن: الیاس علوی
خوانش: رخشید فنایی، الیاس علوی
موسیقی Verses
موسیقی Tides - Wide Waters
آهنگ من نوشتم باران: شعر از احمدرضا احمدی
موسیقی از فربیرز لاچینی و صدای سیمین قدیری
متن و خوانش: احمدرضا احمدی

دستیار تهیه: سعید قاسمی
طراحی و تنظیم: مهدی ستوده
عکس کاور از: حیدو هدایتی

ارادتمند،
مهدی ستوده،
بیست و دوم اسفند ماه 1398

instagram.com/dialoguebox_episodes