اپیزود یک عاشقانه آرام

A quiet romance

توضیحات اپیزود

در تاریکی چشمانت را جستم،
در تاریکی چشمانت را یافتم
و شبم پر ستاره شد،
تو را صدا کردم،
در تاریکی ِ شب ها دلم صدایت کرد و
تو با طنین صدایم به سویم آمدی،
با دستهایت برای دستهایم آواز خواندی
برای چشم هایم با چشم هایت،
برای لب هایم با لب هایت
برای تنم با تنت آواز خواندی،
من با چشم ها و لب هایت انس گرفتم
با تنت انس گرفتم،
چیزی در من فروکش کرد،
چیزی در من شکفت
من دوباره در گهواره کودکی خویش به خواب رفتم
و لبخند آن زمانم را بازیافتم …

اپیزود “یک عاشقانه آرام” به ترتیب از دیالوگ فیلمهای:
قرمز، احتمال باران اسیدی، آرایش غلیظ و اژده ها وارد می شود
ساخته شده است.

گوینده ابتدای اپیزود: پیام دهکردی
گوینده پایان اپیزود: محمود سرمدی
متن ابتدای اپیزود: نادر ابراهیمی
شعر پایان اپیزود: احمد شاملو

ارادتمند،
مهدی ستوده،
چهارم  مرداد  1396

از همین مجموعه بشنوید

آخرین اپیزودهای منتشر شده

برای آگاهی از شرایط اسپانسری تولیدات دیالوگ باکس می‌توانید درخواست خود را به

آدرس پست الکترونیک Info (@) dialoguebox.ir ارسال فرمایید.