اپیزود رویاهای گمشده

Lost dreams

توضیحات اپیزود

مرگ را دیده ام من، در دیداری غمناک
من مرگ را به دست سوده ام
من مرگ را زیسته ام، با آوازی غمناک غمناک
وبه عمری سخت دراز و سخت فرساینده
آه! بگذاریدم! بگذاریدم! اگر مرگ
همه آن لحظه ای آشناست که ساعت سرخ
از تپش باز می ماند وشمعی که به رهگذار باد
میان نبودن و بودن درنگی نمی کند
خوشا آن دم که زن وار با شادترین نیاز تنم
به آغوشش کشم، تا قلب
به کاهلی از کار باز ماند ونگاه چشم
به خالی های جاودانه بر دوخته وتن عاطل
دردا! دردا که مرگ نه مردن شمع
و نه باز ماندن ساعت است
نه استراحت آغوش زنی
که در رجعت جاودانه بازش یابی
نه لیموی پر آبی که می مکی
تا آن چه به دور افکندنی ست
تفاله یی بیش نباشد
تجربه یی است غم انگیز غم انگیز
به سالها و به سالها و به سالها

اپیزود “رویاهای گمشده” به ترتیب از:
برنامه به یاد “یاقوت” رادیو تهران 1355
قطعه اشتیاق با صدای آیدا شاملو و آهنگ سازی سعید سالاری منش
کاغذ بی خط، سایه های موازی، نفس عمیق، آسمان زرد کم عمق، بوفالو
ساخته شده است.

پی نوشت یکم: عکس کاور از صفحه اینستاگرام امیرعلی.قِ (amir.ali_gh) برداشته شده است.

ارادتمند،
مهدی ستوده،
بیست و سوم  شهریور  1396

از همین مجموعه بشنوید

آخرین اپیزودهای منتشر شده

برای آگاهی از شرایط اسپانسری تولیدات دیالوگ باکس می‌توانید درخواست خود را به

آدرس پست الکترونیک Info (@) dialoguebox.ir ارسال فرمایید.