اپیزود راجرز

Rogers

توضیحات اپیزود

نام داستان: راجرز
نویسنده و خوانش: احسان عبدی پور
صدابردار: سیامک شاه کرمی

ممد راجرز، اپوزیسیون دنیا آمد، اپوزیسیون زیست و اپوزیسیون هم قرار بود از دنیا برود که نرفت، … زنش و سه تا بچه هاش برداشته بودند رفته بودند خانه پدرشان پلنگ و جعفر پلنگ وسط میدون حمزه ئیان جوری که هر کی تا هر شعاعی از میدان هم که ایستاده بشنود چنگالهاش را باز کرده بود، صدا را داده بود توی سرش و گفته بود نوکر دخترم و نوه هام هم هستم، پس چه! تو خونه خودم هم بهتر میخورن هم بهتر میپوشن! ممد رفت …

اطلاعات اپیزود به ترتیب ورود:
موسیقی Hugar – Fell
موسیقی Le Perima Ora
موسیقی Christopher Dierks – Recognition

ارادتمند،
مهدی ستوده،
چهاردهم آذرماه 1398

instagram.com/dialoguebox_episodes

از همین مجموعه بشنوید

آخرین اپیزودهای منتشر شده

برای آگاهی از شرایط اسپانسری تولیدات دیالوگ باکس می‌توانید درخواست خود را به

آدرس پست الکترونیک Info (@) dialoguebox.ir ارسال فرمایید.